Muba Gıda
Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1: TARAFLAR
Bir tarafta adresi Hoşnudiye Mh. İsmet İnönü 1 Cd. Yalçın Kılıçoğlu Plaza No:13/715 Tepebaşı – Eskişehir olan MUBA ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bu sözleşmede kısaca “MUBA GIDA” diye anılacaktır), diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında aşağıdaki şartlar çerçevesinde Mesafeli Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2: KONU
İş bu sözleşmenin konusu; MUBA GIDA’nin, tüketiciye https://www.mubagida.com/ internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Zeytin Ürünleri hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI
3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile MUBA GIDA’ne ait site üzerinden ya da MUBA GIDA’nin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.
3.2. Zeytin Ürünleri hizmeti ile ilgili internet tanıtım sayfasında ücrete dahil olan tüm ürünler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki ürünler ekstra ücrete tabidir. Özellikle, satın alınan ürüne; tüketicinin, Zeytin Ürünleri dahil ürünler dışında alacağı ekstra ürünlerin bedeli dahil değildir.
3.3. Tüketici, sözleşme bedelinin tamamını alışveriş tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süre içinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilememesi halinde yapılan alışveriş iptal edilir.
3.4. Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, MUBA GIDA tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 4: CAYMA, İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER
4.1. Yapılan alışverişlarda cayma, iptal ve değişiklikler için Destek Hattı (05324525917) ile irtibata geçilmesi veya siparis@mubagida.com e-posta adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.
4.2. Cayma, iptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a. Tüketici; mesafeli sözleşmesinin Zeytin Ürünleri alışverişine ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine sunulmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, MUBA GIDA’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Zeytin Ürünleri ürünü gibi sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketici onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
b. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli zeytin ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz alışveriş değişikliği yapılacağını kabul eder.
c. Tüketici, ön ödemesini yaptığı alışverişla ilgili istediği değişikliği, MUBA GIDA ‘ya girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, iş bu sözleşmede ve alışverişda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.
d. Tüketicinin Zeytin Ürünleri hizmeti alacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda MUBA GIDA, tüketici adına yapılmış tüm alışverişları hizmetin başlangıç tarihinden sonraki 24 saat içinde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
e. MUBA GIDA, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.
4.3. Tüketici alışverişundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 14 gün öncesine kadar MUBA GIDA’ne bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. MUBA GIDA, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı MUBA GIDA’ne herhangi bir itirazda bulunulamaz veya MUBA GIDA sorumlu tutulamaz.
4.4. Erken ayrılma durumunda tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli MUBA GIDA’ne ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.5. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler alışveriş sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.
MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER
5.1. İş bu sözleşmeye konu Zeytin Ürünleri hizmeti ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından MUBA GIDA’nin internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Zeytin Ürünleri hizmeti bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden alışveriş tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kartı bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kartı bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan MUBA GIDA’nin herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
5.2. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyiniyetli tüketicinin özen borcudur.
5.3. Tüketici, bu Zeytin Ürünleri hizmeti ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen tesis hakkında her türlü bilgiyi MUBA GIDA’ne ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.
5.4. İptal edilmeksizin MUBA GIDA’ne giriş yapılmaması halinde, Zeytin Ürünleri hizmeti bedeli iade edilmez. Ölüm, ciddi hastalık, ağır kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kullanılmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle MUBA GIDA’ne geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
5.5. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında tahsil edilir.
5.6. MUBA GIDA’nde Zeytin Ürünleri hizmetinin yapılacağı tesis-oda tipi, hizmet sistemi; iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan MUBA GIDA’nin internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan alışveriş kayıtlarında açıkça yer almaktadır.
5.7. Tüketici, alışverişda belirtilen tarihler arasında Zeytin Ürünleri hizmeti alacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve Zeytin Ürünleri hizmetini uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini gerçekleştirdikten sonra tarihi uzatabilir.
5.8. MUBA GIDA, tüketici adına yapılan alışverişlarda kaybolan eşyalar veya olası hasarlar konusunda sorumlu değildir.
5.9. Tüketici(ler), MUBA GIDA’ne varış saatleri ne olursa olsun hizmetin başlamasının en erken saat 14:00’te mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini, akdi takdirde ek oda ücreti tahsil edileceğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı ürünlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.10. Tüketici, Zeytin Ürünleri hizmeti konusunda bu sözleşme ile sağlanan hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. MUBA GIDA, Zeytin Ürünleri hizmeti konusunda ayıplı olması nedeniyle tüketiciye karşı sorumludur.
5.11. Faturalar alışveriş esnasında tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından MUBA GIDA sorumlu değildir.
5.12. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin alışverişlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından MUBA GIDA’ne ödenerek gerekli değişiklik yapılır.
5.13. MUBA GIDA, olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. hallerin mücbir sebep sayılacağını kabul eder. Bu gibi nedenler ile Zeytin Ürünleri hizmetinin başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı MUBA GIDA, Zeytin Ürünleri hizmetini iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka Zeytin Ürünleri hizmeti tesisine değiştirebilir.
5.14. Bayram, yılbaşı ve benzeri gibi özel günlerde ilan edilen Zeytin Ürünleri ürünlerinde, tesisin iradesi dışında (örneğin, sağlık personelinin hastalanması) oluşan durumlarda, MUBA GIDA sağlık personeli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
5.15. MUBA GIDA Alışveriş/Kayıt belgesi, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.
MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME
İşbu Zeytin Ürünleri hizmeti sözleşmesinden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan tüm uyuşmazlıklar.; ilk olarak Med-Arb yöntemi kullanılmak suretiyle çözüme kavuşturulmaya çalışılacak eğer bu yöntem ile uyuşmazlık çözülemez ise Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca nihai olarak ‘’TAHKİM ‘’ yolu ile çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim yeri Ankara/TÜRKİYE ‘ dir. Tahkim dili Türkçe’ dir.
Tüketici; sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (alışveriş) belgesinde açıkça belirtilmiştir. Kişi elektronik ortamda bu sözleşme metnini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve onayladığını kabul eder. MADDE 7: ONAY İş bu sözleşme, taraflarca elektronik ortamda okunup anlaşıldıktan sonra, tarafların elektronik ortamda kabul etmesi ile akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

MUBA ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Hoşnudiye Mh. İsmet İnönü 1 Cd. Yalçın Kılıçoğlu Plaza No:13/715
Telefon: 0532 452 59 17
E-posta: siparis@mubagida.com
Web Sitesi: https://www.mubagida.com
Tüketici:
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:
Tarih: